Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Heeft u het gevoel dat het ziekteverzuim en arbeidsongevallen een verstorende impact hebben op de productiviteit binnen uw bedrijf ondanks het feit dat u extra werkkrachten heeft aangeworven?

Afwezigheden kunnen een nadelig invloed hebben op de productiviteit, klantenservice en bedrijfsresultaten. Daarnaast kunnen afwezigheden een negatieve verzuimcultuur tot stand brengen bij uw medewerkers.

Sahara Law biedt u hiervoor de oplossing door een unieke en concrete aanpak.

We vertrekken vanuit een business-case die breder gaat dan enkel het verzuim in kaart brengen. Onze aanpak vertrekt vanuit een volledige capaciteitenanalyse die ons een accuraat beeld geeft over het verzuim, de tevredenheid, de personeelsplanningen, het toekennen van verlof, de toestroom van opdrachten (dalen en pieken) en de tijdsverloop van werkprocedures

De capaciteitenanalyse bestaat uit data-analyses, cultuuranalyse en uit diepte-interviews om een globaal actieplan te kunnen ontwerpen.

Ten slotte landen we met een concreet actieplan dat niet enkel verzuim gaat aanpakken maar ook inefficiƫnties in de volledige werk-flow. Dit zal leiden naar het behalen van betere bedrijfsresultaten alsook een hogere tevredenheid bij uw medewerkers alsook uw management.

Maak een afspraak