CAO 100

CAO 100

De CAO 100 verplicht iedere werkgever om een beleidsverklaring uit te schrijven omtrent een preventief alcohol- en drugsbeleid.

Heeft uw bedrijf nog geen beleidsverklaring of heeft uw bedrijf nood aan een actualisatie, laat u dan bijstaan door Sahara Law.

Voor werkgevers die een nultolerantie hanteren, biedt Sahara Law een op maat gemaakte programma aan die afgestemd is aan de eigenheid van iedere werkgever.

Het programma legt de focus op:

  • Preventie: communicatiecampagne om bewustwording te stimuleren.
  • Detectie: het gebruik van alcohol- en drugstesten.
  • Hulpverlening in kader van kansenbeleid: we voorzien trajecten in overleg met behandelende arts, preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en verslaving experten om de medewerker met chronische problematieken te laten begeleiden.
  • Sanctie: niet respecteren van de CAO 100 is een overtreding van het arbeidsreglement. Als werkgever bent u verplicht een schriftelijk dossier aan te maken. Sahara Law kan u bijstaan.
Maak een afspraak