Arbeidsrecht

Arbeidsrechtelijke betwistingen

Kies voor een efficiënte aanpak voor de arbeidsrechtelijke geschillen in uw bedrijf en voorkom hierdoor tijdrovende en risicovolle procedures bij de rechtbank.

Kies de juiste oplossing voor uw bedrijf.

Onder de rechters, collega-advocaten en klanten heeft Sahara Law een uitstekende reputatie.

De bemiddelaars bij Sahara Law zijn bevoegd om in alle arbeidsrechtelijke geschillen op te treden en dit zowel bij individuele als collectieve geschillen.

Bij individuele geschillen verstaan we:

 • Ontslag
 • Schorsing van arbeidsovereenkomst vb. loopbaanonderbreking of tijdskrediet
 • Welzijn op het werk
 • Overtreding arbeidsreglement (sociaal strafrecht)
 • Betwisting arbeidsongeval of beroepsziekte
 • Re-integratieprocedures
 • Procedure medisch overmacht

Bij collectieve geschillen verstaan we:

 • Herstructureringen
 • Collectief ontslag
 • Sluiting van een onderneming
 • Dialoog met de syndicale organisaties en de syndicale afvaardiging

Bij Sahara Law kiezen we voor maatwerk. Tijdens een verkennend en vrijblijvend gesprek bespreken we de mogelijkheden.

Maak een afspraak